پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398
اداره رفاه و تعاون دانشجویی

اداره رفاه و تعاون دانشجویی  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نام

سمت

شماره تماس داخلی

پیش شماره

شماره مستقیم دفتر

آدرس محل کار

عبد المحمد عباسی

             رئیس اداره           

2108

0613311

 

061-33366265

اهواز-بلوار گلستان-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- سازمان مرکزی-طبقه همکف-معاونت دانشجویی و فرهنگی-اداره رفاه و تعاون دانشجویی

 

رحیم سرخی

کارشناس

4515

رویا بهبهانی نژاد

کارشناس

4516

آناهیتا اردلان

کارشناس

4514


گروه دورانV5.5.2.0