جمعه, 22 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۲:۱۸:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ 
  • کد خبر : ۷۷۳۴۵
    /  2
اعضای جدید انجمن های علمی دانشجویی دانشكده پرستاری و مامایی انتخاب شدند
پس از برگزاری انتخابات سه انجمن علمی دانشجویی پرستاری، مامایی و اتاق عمل اعضای جدید این انجمن ها انتخاب شدند.

به گزارش مفدا اهواز اعضای جدید هر کدام از این انجمن ها به ترتیب آرا به شرح ذیل است:

انجمن علمی دانشجویی رشته پرستاری:

محمد کاووسی        مرضیه عباسی             سروش خواجوی                    محمد بیدگلی شاملو                 محمد رسول کارگر

 علی البدل: محمود عفری             محمدحسین عطایی

انجمن علمی دانشجویی رشته اتاق عمل:

الهه نسیمی          یاسمن عناقچی           ویدا ورناصری                     مریم گیلاسی زاده                          محمدرضا کرمی نژاد

علی البدل:

مرضیه عوض پور                        علیرضا میرزاوند

انجمن علمی دانشجویی رشته مامایی:

نسترن ترک شیرازی            فاطه محمدی شیخ           یاسمن بریهی        دنیا حاجی زاده                       سارا زرگرشوشتری

علی البدل:

نرگس عبدالهی موسوی               شیوا قربانی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0