پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398
ارتباط مستقیم با مدیر

 

حوزه مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نام

سمت

اتاق

شماره تماس داخلی

پیش شماره

شماره مستقیم دفتر

آدرس محل کار

آقای دکتر بیژن حسین پور

مدیریت امور دانشجویی

118

2328

 

0613311

 

061-33336061

اهواز-بلوار گلستان-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- سازمان مرکزی-طبقه همکف-معاونت دانشجویی و فرهنگی-مدیریت اموردانشجویی

آقای مهندس رحیم کعبی

معاون مدیریت امور دانشجویی

119

2120

خانم زهره زارعی

مسئول دفتر

118

4570


گروه دورانV5.5.2.0