پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398
مدیریت امور دانشجویی

 

(( به نام ایزد منان ))

مدیریت  دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر بیژن حسین پور

سال تولد : 1346

محل تولد : گتوند

میزان تحصیلات :  دکترای حرفه ای

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه علوم پزشکی ایران

سنوات خدمت : 14 سال

سوابق شغلی در وزارت بهداشت :

  •       پزشک اپیدمیولوژی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان شوشتر(سال 1375)
  •       مسئول واحدپیشگیری ومراقبت ازبیماریها (سال 1376)
  •       معاون مرکزبهداشت شهرستان شوشتر(ازسال 1376 تا 1379)
  •       مسئول واحدگسترش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گتوند (ازسال 1388 )
  •      مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان هفتکل (از سال 1388 تا 1390)
  •       دیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان گتوند(از سال 1390 تا 1394)
  •       مدیراموردانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز(از سال 1394 تاکنون)

 

سوابق شغلی در سایر سازمانها :

  •       عضویت در شورای اسلامی شهرستان گتوند (8سال)

 

سابقه تدریس در دانشگاه :

  •      تدریس دردانشگاه آزاد درگروه فیزیولوژی (غددواعصاب)

آدرس و تلفن محل کار :

اهواز-بلوار گلستان-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- سازمان مرکزی-طبقه همکف-مدیریت اموردانشجوئی  06133366061


گروه دورانV5.5.2.0