پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398
مسئول دفتر معاونت

 

(( به نام ایزد منان ))

مسئول دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

 

 

 

نام و نام خانوادگی : رسول گندمانی

میزان تحصیلات :  کارشناسی ادبیات

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه آزاد ایذه

سوابق شغلی در وزارت بهداشت :

  •  واحد سمعی و بصری دانشکده توانبخشی دانشگاه جندی شاپور اهواز
  •  واحد سمعی و بصری معاونت پژوهشی دانشگاه جندی شاپور اهواز
  •  واحد سمعی و بصری معاونت آموزشی دانشگاه جندی شاپور اهواز
  •  روابط عمومی بیمارستان گلستان
  • روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه جندی شاپور اهواز

سوابق شغلی در سایر سازمانها :

  •  صدا و سیمای خوزستان
  •  روابط عمومی شرکت نفت و گاز کارون

آدرس و تلفن محل کار :

اهواز-بلوار گلستان-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- سازمان مرکزی-طبقه همکف-معاونت دانشجویی و فرهنگی- دفتر معاونت 06133330691


گروه دورانV5.5.2.0