پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 3 اسفند 1398
ارتباط مستقیم با معاون

درباره معاونت دانشجویی

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مسئولیت برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه‌ی دانشجویی دانشگاه از جمله: امور رفاهی، مشاوره دانشجویی، امور انضباطی و سیاست‌گذاری و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. همچنین عهده دار کلیه امور فرهنگی کارمندان و دانشجویان می باشد. این معاونت، وظایف و مأموریت‌های یاد شده را به وسیله مدیریت‌های تابعه خود یعنی مدیریت دانشجویی، مدیریت فرهنگی، مدیریت تربیت بدنی، مرکز مشاوره دانشجویی و شورای بدوی انضباطی و واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات به انجام می‌رساند.


گروه دورانV5.5.2.0