منو معاونت فرهنگی دانشجویی

  فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
    نام واحد : 
     تاریخ مراجعه :
     جنسیت:
     شغل : 
     میزان تحصیلات :
     1- آیا اطلاع رسانی و راهنمائی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست شما ارائه شده است ؟
    
    2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟
    
    3- آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟
    
    4- نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند ، مرقوم دارید .
    
    5- نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما نداشته اند ، مرقوم دارید .
    
    6-چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ، لطفاً آن را بنویسید( با ذکر مورد و فرم مورد نظر)
    
    7-لطفاً یکی از موضوعات را انتخاب و برای اصلاح امور ما را راهنمائی فرمائید .
    
    
    جهت پیگیری این قسمت را تکمیل نمائید :
    نام و نام خانوادگی :
    شماره تماس :
    ایمیل :
    ارسال

  اخبار طرح تکریم
  دسته بندي اخبار 

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0